Zwycięzca śmierci

6 (5) (6) 6 5 (4) 5 6 (5) (6) 6 6
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
6 (5) (6) 6 5 (4) 5 6 (5) (6) 6 6
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana
(7) (7) (6) 6 6 7 (7) 7 (7) (6) (6)
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
6 (5) 5 (4) 4 7 (6) 6 (5) 6
Na cud Jonasza. Alleluja!