Widziałam orła cień

Varius Manx – Orła cień

6 7 8 (9) 8 7
Widziałam orła cień

6 7 8 (9) (10) (9) 8 7
Do góry wzbił się niczym wiatr

7 (7) 6 7 (7) 6
Nie-bo to je-go świat

7 (7) 6 7 (7) 6 6
Z obłokiem tańczył w świetle dnia