Tryumfy

3 4 3 4 4 (4)(4) 5 4- 2x

(4)(4)(4) 5 (4)(3) 4 (3) 4 (4) (3)
(4)(4)(4) 5 (4)(3) 4 (3) 4 (4) (3)
3 3 4 (4)(4) 5 (4)(4) 4

TEKST

1) Tryumfy Króla niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów,
Dobytku swego stróżów,

Śpiewaniem x 3

2) Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel,

Na ziemi x 3 .

3) Zrodziła Maryja Dziewica
Wiecznego Boga bez rodzica
By nas z piekła wybawił
A w niebieskich postawił,

Pałacach x 3

4) Pasterze w podziwieniu stają
Tryumfu przyczynę badają.
Co się nowego dzieje,
Że tak światłość jaśnieje,

Nie wiedząc x 3

5) I które mieli z sobą dary,
Dzieciątku dają na ofiary.
Przyjmij, o Narodzony,
Nas i dar przyniesiony,

z ochotą x 3

6) A potem Maryi cześć dają,
Za matkę Boską Ją uznają.
Tak nas uczą przykładem,
Jak iść mamy ich śladem,

statecznie x 3