Sto lat ( całe )

Sto lat całość ( niech mu gwiazdka pomyślności … )

6 5 6 5 6 (6) 6 (5) 5 (5)
sto lat sto lat niech żyje żyje nam
(5) (4) (5) (4) (5) 6 (5) 5 (4) 5
sto lat sto lat niech żyje żyje nam

6 6 5 6 6 5
jeszcze raz jeszcze raz
6 7 (7) (6) 6 (6)
niech żyje żyje nam
(7) (7) (7) 7
niech żyje nam

4 5 6 6 6 6 5 4
niech mu gwiazdka pomyślności
4 5 6 (6) (6) 6
nigdy nie zagaśnie
4 5 6 (6) (6) 6
nigdy nie zagaśnie
(5) (5) (6) (5) 5 5 6 5
a kto z nami nie wypije
(4) 5 (5) (6) (6) 6
niech się pod stół skryje
(5) (5) (6) (5) 5 5 6 5
a kto z nami nie wypije
(4) 5 (5) (4) (4) 4
niech się pod stół skryje

4 (4) 5 4 (4) 5 (5) 5 (4) 4 (3) 3 4
sto lat sto sat sto lat sto lat niechaj żyje nam
4 (4) 5 4 (4) 5 (5) 5 (4) 4 (3) 3 4
sto lat sto sat sto lat sto lat niechaj żyje nam
6 6 6 (6) (5) (5) (6) 6
niech żyje nam niech żyje nam
4 (4) 5 4 (4) 5 (5) 5 (4) 4 (3) 3 4
w zdrowiu, w szczęściu pomyślności niechaj żyje nam
6 6 6 (6) (5) (5) (6) 6
niech żyje nam niech żyje nam
4 (4) 5 4 (4) 5 (5) 5 (4) 4 (3) 3 4
w zdrowiu, w szczęściu pomyślności niechaj żyje nam