Sen o Victorii

Dżem – sen o Victorii

4 (4) 5 5 (4) 4 4 3
Dzisiaj miałem piękny sen,

5 (4) 5 (5) 5 (4) 4 3
naprawdę piękny sen.

4 (4) 4 5 5 5 5 5 (4) 4
Wolności moja, śniłem, że

4 (4) 5 5 5 (4) 4
wziąłem z Tobą ślub.

ref.
4 (4) 4 5 5 5 5 5 (4) 4
O Victorio, moja Victorio!

5 (4) 5 (5) (5) 5 (4) 4 4 3
Dlaczego mam Cię tylko w snach?

4 (4) 4 5 5 5 5 5 (4) 4
Wolności moja, Ty Victorio!

4 (4) 5 5 5 (4) 4
Opanuj w końcu cały świat