Poszła Karolinka

6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Poszła Karolinka do Gogolina
6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Poszła Karolinka do Gogolina

6 (6) (7) (7) (7) 7
a Karliczek za nią

(6) (6) (6) (6) (6) (7)
a Karliczek za nią

6 6 (6) (6) 6
z flaszeczką wina

6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Szła do Gogolina , przed się patrzała
6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Szła do Gogolina , przed się patrzała
6 (6) (7) (7) (7) 7
ani się na swego
(6) (6) (6) (6) (6) (7)
synka szykownego

6 6 (6) (6) 6
nie obejrzała

6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Prowadźże mnie dróżko , hen w szeroki świat
6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Prowadźże mnie dróżko , hen w szeroki świat

6 (6) (7) (7) (7) 7
znajdę tam inszego

(6) (6) (6) (6) (6) (7)
syneczka miłego

6 6 (6) (6) 6
co mi będzie rad
6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Nie goń mnie Karliczku , czego po mnie chcesz?
6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Nie goń mnie Karliczku , czego po mnie chcesz?

6 (6) (7) (7) (7) 7
joch ci już pedziała,

(6) (6) (6) (6) (6) (7)
nie byda cie chciała

6 6 (6) (6) 6
som to przeca wiysz
6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Wróć się, Karolinko, bo jadą goście!
6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Wróć się, Karolinko, bo jadą goście!

6 (6) (7) (7) (7) 7
jo się już nie wróca,

(6) (6) (6) (6) (6) (7)
jo się już nie wróca ,

6 6 (6) (6) 6
boch jest na moście
6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Wróć się , Karolinko , czemu idziesz precz?
6 6 (4) (7) 6 (4) 6 6 (5) 5 (4)
Wróć się , Karolinko , czemu idziesz precz?
6 (6) (7) (7) (7) 7
nie odpowiem tobie,
(6) (6) (6) (6) (6) (7)
po swojemu zrobię

6 6 (6) (6) 6
to nie twoja rzecz
6 (6) (7) (7) (7) 7
Nie odpowiedziała,

(6) (6) (6) (6) (6) (7)
synka odbieżała

6 6 (6) (6) 6
oj , okropno rzecz !

Nie odpowiedziała , synka odbieżała
oj , okropno rzecz !