Pieśń Myśliwska

4 (4) 5 (5) 6 5 6 5 5 5 (4) (4) 4
Pojedziemy na łów na łów towarzyszu mój

5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 4
Na łów na łów na łowy do zielonej dąbrowy towarzyszu mój

4 (4) 5 (5) 6 5 6 5 5 5 (4) (4) 4
Aż tam biegnie zając zając towarzyszu mój

5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 4
Puszczaj charty ze smyczą, niech zająca uchwycą towarzyszu mój

4 (4) 5 (5) 6 5 6 5 5 5 (4) (4) 4
Aż tam biegnie sarna sarna towarzyszu mój

5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 4
Puszczaj charty ze smyczą, niech sarnę uchwycą towarzyszu mój

4 (4) 5 (5) 6 5 6 5 5 5 (4) (4) 4
Aż tam biegnie soból soból towarzyszu mój

5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 4
Puszczaj charty ze smyczą, niech sobola uchwycą towarzyszu mój

4 (4) 5 (5) 6 5 6 5 5 5 (4) (4) 4
Aż tam biegnie panna panna towarzyszu mój

5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 4
Puszczaj charty ze smyczą, niechaj pannę uchwycą towarzyszu mój

4 (4) 5 (5) 6 5 6 5 5 5 (4) (4) 4
A teraz się dzielmy dzielmy towarzyszu mój

5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 5 5 (5) 5 5 (4) (4) 4
Tobie zając i sarna a mnie soból i panna towarzyszu mój