Krajka

Kultowa piosenka Harcerska

4 4 4 (4) 5 (4) (4) 4 (3)
Chorałem dzwonków dzień rozkwita

4 4 4 (4) 5 (6) (6) 6 (5)
Jeszcze od rosy rzęsy mokre

5 5 5 (5) 5 (4) (4) 5 (4)
We mgle turkoce pierwsza bryka

5 5 (4) 5 5 5 (4) 4 (3)
Słońce wyrusza na włóczęgę

4 4 4 (4) 5 (4) (4) 4 (3)
Drogą pylistą, drogą polną

4 4 4 (4) 5 (6) (6) 6 (5)
Jak kolorowa panny krajka

5 5 5 (5) 5 (4) (4) 5 (4)
Słońce się wznosi nad stodołą

5 5 (4) 5 (4) 5 (5) 6
Będziemy tańczyć walca

Ref.

(6) (6) 7 (7) (7) (7) (7) (7)
A ja mam swoją gitarę

7 6 6 6 6 6 (6) 5 5 5
Spodnie wytarte i buty stare

(4) (5) 5 (5) 6 [5 (5) 6]
Wiatry niosą mnie [na skrzydłach]

(6) (6) 7 (7) (7) (7) (7) (7)
A ja mam swoją gitarę

7 6 6 6 6 6 (6) 5 5 5
Spodnie wytarte i buty stare

(4) (5) 5 (4) 3
Wiatry niosą mnie…