Koko euro spoko

Jarzębina – Koko Euro spoko

6 6 (4) (5) 5 4
Cieszą się Polacy,

7 7 (5) (6) (6) 6
Cieszy Ukraina,

7 7 (5) (6) (6) 6
Że tu dla nas wszystkich,

5 6 (4) (5) 5 6
Euro się zaczyna,
7 7 (5) (6) (6) 6
Że tu dla nas wszystkich,
5 6 (4) (5) 5 4

Euro się zaczyna.
refren:
4 4 4 4 4 5 6 5 Koko koko Euro spoko,
(5) (5) (5) (5) (5) (6) 7 (6)
Piłka leci hen wysoko,
4 4 4 4 4 5 6 5
Wszyscy razem zaśpiewajmy,
6 (5) 5 (4) 4 4
Naszym doping dajmy.