Hej z góry

4 5 6 (6) 6 6 6 (5) 6 5
Hej z góry z góry, jadą mazury.
4 5 6 (6) 6 6 6 (5) 6 5
Hej z góry z góry, jadą mazury.
5 (5) 6 (6) (6) (6) (6) (6) 7 (7) (6)
jedzie jedzie mazureczek
6 6 6 6 6 (7) (6) 6 (7) (7)
wiezie wiezie mi wianeczek
(7) (6) 6 (5) 5
Rozmarynowy.