Ach śpij kochanie

5 6 (6) 6 5
Ach śpij kochanie.

4 5 6 (6) 6 5 4 (4) (5) (6)
Jeśli gwiazdkę z nieba chcesz dostaniesz.

4 5 6 (6) 6 5 (4)
Czego pragniesz daj mi znać.

4 5 6 (6) 6 5 (5)
Ja ci wszystko mogę dać.

6 (6) 6 5 4 (4) 4
Więc dlaczego nie chcesz spać?