A teraz idziemy na jednego

6 5 6 6 5 6 5 6(5)6
A teraz idziemy na jednego
6(5)6 6(5)6(5)6 5
A teraz będziemy wódkę pić

6 5 6 6 5 6 5 6(5)6
A teraz idziemy na jednego
6(5)6 6 6 6(6)(7)7
A teraz będziemy wódkę pić
6 6 5 4 6(5)(4)(3)
I rym-cym-cym i hop-sa-sa
6(7)(6)6(5)5(4)4(6)6
Idziemy do stołów w podskokach,
6 6 5 4 6(5)(4)(3)
I tra la la, orkiestra gra,
6(7)(6)6(5)5(4)4
Idziemy pić wódkę do dna!